فرم های پژوهشی

1397/8/20 0:0

فرم ارزشیابی دفاع از پایان نامه و نحوه ارائه


فرم مجوز دفاع پایان نامه ویژه تحصیلات تکمیلی


فرم مجوز دفاع پایان نامه ویژه پزشکی عمومی


 فرم اطلاعیه دفاع از پایان نامه


 فرم پروپوزال دانشجویی(فرمت وورد)


 فرم تایید پروپوزال توسط داور


  فرمت صفحه جلد پایان نامه ویژه پزشکی عمومی


فرمت صفحه جلد پایان نامه ویژه دستیاران بالینی


فرمت صفحه جلد پایان نامه ویژه کارشناسی ارشد


 فرم امضا داور،استادراهنما و مشاور(صفحه اول پايان نامه ویژه پزشکی عمومی)

فرم امضا داور،استادراهنما و مشاور(صفحه اول پايان نامه ویژه دستیاران)


  فرم درخواست و صورتجلسه تصويب پروپوزال در گروه


   فرم تعهد پایان نامه


   فرم پیام ترجمان دانش


 

فرم تاییدیه مقاله و کنگره ویژه ارشد و دستیارتاریخ بروز رسانی:   7 اسفند 1400

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >