مقررات بخش کودکان

1392/10/11 0:0

مقررات ویژه کارورزان در بخش اطفال
1- ساعت حضور کارورز در بخش از ساعت 8 صبح تا 1 بعد از ظهر می باشد.
2- هر کارورز موظف است حداقل 6 کشیک در ماه و داشته باشد. کشیک 24 ساعته می باشد.
3- پوشیدن روپوش سفید و اتیکت مشخصات دانشجو الزامی است.
4- در طی دوره به غیر از موارد ضروری کارورز اجازه ندارد مرخصی داشته باشد. معرفی کارورز جانشین و هماهنگی با استاد قبل از اخذ مرخصی ضروری است.
5-حضور به موقع در کلاس های آموزشی مورنیگ ریپورت و گراند راندو...
6- پر کردن لاگ بوک توسط دانشجو الزامی است.
7- با بیمار، همکاران و پرسنل بخش برخورد حرفه ای و علمی داشته باشد.
8-درپایان هر بخش آزمون آسکی و آزمون کتبی گرفته می شود و نمره نهایی از مجموع ارزیابی عملکرد بالینی،آزمون کتبی و آزمون آسکی (طبق بودجه بندی)در نظر گرفته می شود.
9-هر دانشجو در هفته حداقل 4 روز در درمانگاه آموزشی جنرال  به همراه اتند مربوطه حضور می یابد.
 
 مقررات ویژه کارآموزان در بخش اطفال
1- ساعت حضور کارآموزان در بخش از ساعت 8 صبح تا 1 بعد از ظهر می باشد.
2- هر کارآموز موظف است حداقل 6 کشیک در ماه داشته باشد. ساعت کشیک تا 8 شب می باشد.
3- پوشیدن روپوش سفید و اتیکت مشخصات دانشجو الزامی است.
4- در طی دوره به غیر از موارد ضروری کارآموز اجازه ندارد مرخصی داشته باشد. معرفی کارآموز جانشین و هماهنگی با استاد قبل از اخذ مرخصی ضروری است.
5-حضور به موقع در کلاس های آموزشی مورنیگ ریپورت و گراند راندو..و فعالیت ماثر در راند آموزشی.
6-با بیمار، همکاران و پرسنل بخش برخورد حرفه ای و علمی داشته باشد.
7-درپایان هر بخش آزمون کتبی گرفته می شود و نمره نهایی از مجموع ارزیبای عملکرد بالینی و آزمون کتبی در نظر گرفته می شود.
8-نوشتن تمام قسمت های پرونده در بخش های بستری و پر کردن لاگ بوک توسط دانشجو الزامی است
9- هر دانشجو در هفته حداقل 4 روز در درمانگاه آموزشی جنرال  به همراه اتند مربوطه حضور می یابد.
 


تاریخ بروز رسانی:   21 امرداد 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >