معرفی معاون پژوهشی

1397/8/19 0:0

دکتر خلیل پورخلیلی      متخصص فیزیولوژی
       عضو هیئت علمی دانشگاه/دانشیار

       تلفن تماس:33320657 - 077

      آدرس الکترونیک:kh_pourkhalili@yahoo.com

        

 

 

     شرح وظایف معاون پژوهشی دانشکده


وظیفه معاون پژوهشی دانشکده پزشکی مشارکت و همکاری در تعیین اهداف، استراتژی¬ها و سیاست-های پژوهشی دانشگاه در جهت ارتقاء کمی و کیفی پژوهش، هدایت و تشویق  پژوهشگران در تحقیقات پایه ای و کاربردی برای خدمت به مردم و جامعه علمی است.
1)    مکاتبات و تبادل نظر با معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه، گروه های آموزشی دانشکده پزشکی و کمیته تحقیقات دانشجویی
2)    برنامه ریزی جهت برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی دانشکده، شرکت فعال در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، شرکت فعال در شوراها، جلسات و کمیته های مختلف پژوهشی در سطح دانشکده و دانشگاه و وزارت متبوع (حسب مورد) و تهیه و تنظیم گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
3)     تدوین آیین نامه ها و مقررات پژوهشی دانشکده بر اساس آیین نامه های مرکزی دانشگاه و وزارت متبوع
4)    برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده بمنظور تهيه، پیشنهاد و وضع برنامه‌های اجرايی، آئين‌نامه‌های جدید و دستورالعمل‌های لازم جهت تشويق، تسهيل و توسعه امور پژوهشی دانشکده
5)    تعیین و تنظیم خط مشی فعاليت‌ها و سیاست¬های پژوهشی دانشکده بمنظور اجرای آئین نامه ها، مقررات و مصوبات شورای پژوهشی دانشکده و رفع مشکلات پژوهشی احتمالی با اصلاح و تعدیل آئین نامه ها
6)    تهیه برنامه و پیش بینی نیازهای پژوهشی دانشکده، انجام تدابیر و پیشنهادات لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور پژوهشی دانشکده
7)    برنامه‌ريزی و تعیین اولویت های پژوهشی کاربردی دانشکده در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت با همکاری گروه های آموزشی و معاونت های دانشگاه و تلاش در جهت گسترش فرهنگ تحقیقات کاربردی
8)    اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشی های کاربردی و توسعه و تقویت پایان نامه های دانشجویی و طرح های پژوهشی مصوب دانشکده پزشکی با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر برنامه های عملیاتی و راهبردی دانشگاه، برنامه های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور برای طرح در شورای پژوهشی.
9)    ایجاد ارتباط لازم با گروه های آموزشی دانشکده و معرفی توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی اساتید دانشکده پزشکی
10)    برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاری های علمی بین گروه های آموزشی در دانشکده و نیز سایر دانشکده ها به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.
11)    برنامه‌ريزی و هماهنگی جهت انجام فعاليت‌های تحقيقاتی با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود در گروه های آموزشی دانشکده
12)    ايجاد بانك اطلاعاتی شامل، امكانات پرسنلی و تجهيزات آزمایشگاهی-تحقیقاتی موجود در گروه های آموزشی دانشکده پزشکی و بارگزاری در سایت معاونت پژوهشی دانشکده جهت معرفی آن‌ها به اعضا هیات علمی دانشكده
13)    ارائه مشاوره مستقیم در امور پژوهشی به دانشجویان، کارشناسان و اعضا هیات علمی جهت بهبود نگارش پروپوزال و پایان نامه و تسهیل مراحل تصویب آن در دانشکده پزشکی
14)    انتخاب داوران و کارشناسان علمی و متدولوژی  برای طرح های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی، پروپوزال های پایان نامه های دانشجویان دانشکده پزشکی و ارائه بازخورد نظرات داوران و کارشناسان به مجری طرح و در نهایت نظارت و تایید انجام اصلاحات طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها و نظارت بر روند تصویب نهایی آنها
15)    پیگیری و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت¬های پروژه های تحقیقاتی و امور پایان نامه های دانشجویان در سطح دانشکده و تهیه گزارشات در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت طرح های مزبور جهت اتخاذ تصمیم لازم
16)    ارزیابی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان و نظارت بر جلسات دفاع از پایان نامه های دانشجوئی به عنوان یکی از دستاوردهای اتمام آموزش عالی دانشجویان دانشکده پزشکی
17)    مطالعات لازم در زمینه ارزیابی و ارزشیابی عملکرد های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده، بررسی و ارزیابی وضعیت ارتقاء اعضای هیات علمی و تنظیم گزارش سالانه جهت ارائه به رئیس دانشکده
18)    همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینار ها، کارگاه های پژوهشی و کنفرانس های علمی
19)    سرپرستی و نظارت بر فعالیت های واحد پژوهش و کارشناسان مربوطه و ارزشیابی فعالیت کارکنان حوزه معاونت پژوهشی دانشکده و مستندسازی و تهیه گزارش های آماری از عملکرد حوزه معاونت پژوهشی دانشکده
20)    نظارت و اجرای صحیح آئین نامه ها و دستور العمل ها و مقررات و ضوابط پژوهشی مصوب و نظارت بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی دانشکده
21)    ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت انجام پروژه های تحقیقاتی کاربردی و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی
22)    تلاش در جهت جذب و معرفی دانشجویان فعال در زمینه تحقیقات به مجریان طرح ها و کمیته تحقیقات دانشجویی


تاریخ بروز رسانی:   12 خرداد 1403

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >