فعالیت های انجام شده

1391/11/9 0:0

رئوس فعاليتهاي انجام شده 
-آماده سازي دانشجويان پزشکي براي ورود به بخش هاي باليني
-بررسي نتايج امتحانات جامع علوم پايه وپره انترني(مقايسه رتبه هاي درسي و دانشگاهي دانشکده پزشکي)
-برگزاري آزمون صلاحيتهاي باليني
-برگزاري چشن روپوش سفيد
-همکاري با اعضاي هيات علمي باليني در زمينه‌هاي مختلف (تدوين يا بازنگري طرح درس دوره ، انجام مراحل ارزيابي دروني، برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي مورد نياز در skill lab، برگزاري آزمون OSCE، تهيه log book
-برنامه ريزي جهت رفتن دانشجويان به مركز پزشكي جامعه نگر

کلمات کلیدی:
دفتر     توسعه     پزشکی        

تاریخ بروز رسانی:   2 تير 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >