معرفی

1399/12/9 0:0

 مدیر:

 دکتر فاطمه فرشاد پور

Ph.D ویروس شناسی

عضو هیئت علمی دانشگاه/دانشیار

تلفن تماس 33320657-077
آدرس الکترونیک: F.farshadpour@yahoo.com

 عضو کمیته:
 -عضو کمیته ارزیابی سوالات امتحانی علوم پایه و علوم بالینی
- عضو کمیته اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی
- عضو کمیته اعتبار بخشی برنامه درسی دوره پزشکی عمومی
- عضو کمیته ارتقاء وترفیع اساتید
- عضو کمیته جذب هیات علمی
-عضو کمیته ارزیابی سوالات صلاحیتهای بالینی
- عضو کمیته اجرایی آزمون صلاحیتهای بالینی
- عضوشورای آموزشی دانشکده پزشکی
- عضو کمیته هسته مشاوره و پیشرفت تحصیلی
- عضو کمیته برنامه ریزی درسی 

کارشناس:                                                                       

عاتکه ترک زاده
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

تلفن تماس: 077-33324044

عضو کمیته:
 -عضو کمیته ارزیابی سوالات امتحانی علوم پایه و علوم بالینی
- عضو کمیته اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی
- عضو کمیته اعتبار بخشی برنامه درسی دوره پزشکی عمومی
- عضو کمیته ارتقاء وترفیع اساتید
- عضو کمیته جذب هیات علمی
-عضو کمیته ارزیابی سوالات صلاحیتهای بالینی
- عضو کمیته اجرایی آزمون صلاحیتهای بالینی
- عضوشورای آموزشی دانشکده پزشکی
- عضو کمیته هسته مشاوره و پیشرفت تحصیلی
- عضو کمیته برنامه ریزی درسی  

 

تاریخچه:

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشكي در راستاي سياست هاي وزارت متبوع و برنامه استراتژيك معاونت آموزشي دانشگاه، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه و همچنين برنامه‌ استراتژيک دانشکده و با هدف ارتقاء كيفيت آموزش در سطح دانشکده، از سال 1385 فعاليت‌ خود را در چارچوب شرح وظايف تعریف شده آغاز نموده است.

دفتر توسعه آموزش تحت نظارت مستقيم رياست محترم دانشکده پزشکي به منظور پيشبرد اهداف ارتقاي کيفيت آموزش در دانشکده فعالیت می کند.

 

 

رسالت و اهداف :

 توسعه حرفه‌اي از ارکان اصلي و از اولويت‌هاي مراکز آموزشي و پژوهشي است و در اين راستا،دانشکده پزشکي به منظور حمايت گسترده از اعضاي هيئت علمي و دانشجويان مستعد و علاقمند، يادگيري و ياددهي مداوم را سرلوحه کار خود قرار داده است. بنابراين دفتر توسعه آموزش به منظور جذب، انتخاب و بهره‌مندي از خدمات نيروي برگزيده هيئت علمي و کادر مجرب غير هيئت علمي خود مي‌کوشد تا تجارب ياددهي، يادگيري را به عنوان يک فعاليت مستمر و مداوم به نحوي قابل ملاحظه ارائه دهد.
 
الف )هدف كلي
بهبود نظام آموزش پزشکي و ارتقاي کيفيت آموزش در دانشکده از طريق ارتقاي سطح آموزش و يادگيري در جهت تربيت دانشجويان پزشکي عمومي و دانش‌آموختگان توانمند پزشکي عمومي
 
ب) اهداف اختصاصي:
1. طراحي ساختار مناسب براي دفتر توسعه آموزش در دانشکده پزشکي و مراکز آموزشي درماني
2. تمرکززدايي در سطح دانشگاه براي فعاليت هاي مرکز توسعه آموزش پزشکي
3.
 طراحي و تنظيم برنامه هاي آموزشي مناسب (نياز سنجي و تعيين اهداف آموزشي، تدوين طرح درس و محتواي آموزشي دروس، بازنگري برنامه‌هاي درسي موجود و بهينه‌سازي برنامه‌هاي آموزشي در سطوح مختلف)
4.
 فعال کردن فرآيند ارزشيابي دروني گروه‌هاي آموزشي پايه و باليني و اطلاع رساني و پيگيري نتايج ارزيابي دروني سال‌هاي پيش
5.
 توانمند‌سازي اعضاي هيئت علمي: با هدف توسعه و ارتقاي توان علمي اعضاي هيئت علمي در زمينه آموزش و پرورش و آشنايي اعضاي هيئت علمي دانشگاه با فنون تخصصي آموزش، تدريس و شيوه هاي ارزشيابي دانشجويان که هدف نهايي آن ارتقاي مهارتهاي آموزشي با تکيه بر روش‌هاي نوين تدريس با در نظر گرفتن شرايط و امکانات موجود و با تاکيد بر فرآيند ياددهي و يادگيري مي باشد
6. ارزيابي طرح درس‌هاي اساتيد: تهيه و تدوين طرح درس توسط اعضاي هيئت علمي يکي از راهکارهاي مناسب جهت ارتقاي کيفيت آموزش و يکي از عوامل عمده‌اي است که مي تواند آموزش را به مسيري خلاق، هدف‌دار و با کيفيت هدايت نمايد.
7.
 بهبود وضعيت ارزشيابي برنامه‌هاي اعضاي هیئت علمی
8. تهیه لاگ بوک

  اهم فعالیت های این مرکز:

1-برنامه ريزي درسي

2-ارزشيابي دروني

3- ارزشيابي بيروني

4-توانمند سازي اعضاي هيئت علمي

5-پژوهش در آموزش

6-ارتقاي كيفي آزمون
 


تاریخ بروز رسانی:   13 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >