فرمهای ویژه اساتید

1397/10/13 0:0

     

فرم ذخیره مرخصی

بخشنامه ذخیره مرخصی

فرم حق التدریس پایه

فرم حق التدریس بالینی

فرم چك ليست تهيه سوالات نظري استاندارد

نمونه پر شده فرم CV                                      

 CV فرمت انگلیسی

فرم طرح درس نظري-عملي

فرم طرح درس كارورزي -كارآموزي

فرم ارتقا سالیانه اساتید 

فرم ارتقا مرتبه ویژه اعضا هیات علمی

فرم ارزیابی مستمر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

فرم دانشياري اعضا هيئت علمي

فرم های مربوط به ارزیابی اساتید

 

 


تاریخ بروز رسانی:   21 فروردين 1403

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >