فرمهای ویژه اساتید

1397/10/13 0:0

     

فرم ذخیره مرخصی

بخشنامه ذخیره مرخصی

فرم چك ليست تهيه سوالات نظري استاندارد

نمونه پر شده فرم CV                                      

 CV فرمت انگلیسی

فرم طرح درس نظري-عملي

فرم طرح درس كارورزي -كارآموزي

فرم ارتقا سالیانه اساتید 

فرم ارزیابی مستمر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

فرم حق التدریس

فرم دانشياري اعضا هيئت علمي

 

 


تاریخ بروز رسانی:   17 دی 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >