دستیار تخصصی

1402/8/1 0:0
در حال حاضر دانشکده در رشته های داخلی ،جراحی عمومی و کودکان دستیار می پذیر و پذیرش در رشته پزشکی اجتماعی موقتا متوقف شده است

مجموعه کارگاههای بدو ورود ویژه دستیاران پذیرفته شده 1402

دستیاری بیماری های داخلی

دستیاری جراحی عمومی

دستیاری کودکان

دستیاری پزشکی اجتماعی

کلمات کلیدی:
دستیاری     بوشهر     کودکان     جراحی     داخلی    

تاریخ بروز رسانی:   2 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >