آیین نامه های پژوهشی

1400/5/30 0:0

دستورالعمل نحوه ارائه و ارزشیابی پایان نامه

دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه

دستورالعمل اجرایی پایان نامه های دانشکده پزشکی

آیین نامه تنظیم فرم پیام ترجمان دانش

آیین نامه شرح وظایف استاد راهنما و مشاور پایان نامه

آیین نامه تسهیلات حمایتی از فناوران دانشگاه


کلمات کلیدی:
آیین     نامه     پژوهشی     دانشکده     پزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   17 شهريور 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >