ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر محمدرضا فریبرزی  

   دکتر محمدرضا فریبرزی   
سمت: استادیار گوارش و کبد کودکان
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو انجمن گوارش و کبد کودکان دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها    
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >