فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 110

123456
شمارهعنوانتاریخ صدور
اعلام منابع آزمون علوم پایه پزشکی اسفند1401 1401/3/1
اعلام منابع آزمون پیش کارورزی اسفند 1401و پنجاهمین دوره پذیرش دستیار 1401/3/1
منابع اموزشی دروس شناور در آزمون پیش کارورزی 1401/3/1
ارتباط با کارشناسان دانشکده ویژه دانشجویان جدیدالورود 1400/7/6
برنامه ها و آیین نامه های رشته پزشکی ویژه دانشجویان 1400 1400/7/6
منابع آزمون جامع علوم پایه از اسفندماه 1400 تا شهریور 1401 1400/2/25
منابع ازمون پیش کارورزی از اسفند 1400 تا شهریور1401 و چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار 1400/2/25
اصلاحیه جدید منابع آزمون علوم پایه پزشکی 1399/11/13
اصلاحیه جدید منابع آزمو پیش کارورزی و پذیزش دستیار 1399/11/13
منابع سی وهشتمین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي 1399 1399/9/2
اعلام منابع ارتقا - گواهینامه و دانشنامه تخصصی 1400 1399/9/2
اطلاعیه و شرایط آزمون های میان دوره آذر ماه99 علوم پایه پزشکی و پیش کارورزی 1399/8/17
کسب رتبه 2.5 درصد برتر کشوری در آزمون پیش کارورزی توسط آقای علیرضا رضوانی 1399/8/17
مجموعه اطلاعیه ها و قوانین ویژه دانشجویان رشته پزشکی ورودی 99 1399/8/12
لینک فیلم های صوتی و تصویری برنامه مانا و کودک سالم 1399/7/20
منابع جدید آزمون جامع علوم پایه پزشکی 1399/7/9
منابع جدید آزمون جامع پیش کارورزی 1399/7/9
آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت 1399/7/9
آیین نامه تسهیلات آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه دانشجویان استعداد درخشان 1399/7/9
شیوه نامه تخصیص امتیاز به واجدین شرایط ورود به مقاطع بالاتر بدون آزمون/علوم پزشکی 1399/7/9
123456
 
< >