راهنمای اعتراض به نمره(ویژه دانشجویان)

تاریخ نامه: 9 آذر 1398
شماره نامه:
 
آموزشي  |   

نحوه ثبت اعتراض به نمرات در سامانه آموزشی سما توسط دانشجو

1-     ابتدا وارد سامانه دانشجویی شخصی خود با شماره دانشجویی و رمز عبور شوید.

 

 2- وارد کارنامه نیمسال شده  در صورت لزوم نیمسال خود را در صحفه اصلی تغییر دهید و سپس بر روی درس مورد نظر رفته و بر روی پنجره اعتراض به نمره کلیک کرده ودر صورت لزوم به توضیحات،  پیام خود را برای استاد ثبت نمایید.