دانشكده پزشكي


 

 


چارت سازمانی دانشكده پزشكي
Skip Navigation Links.
Collapse   رياست   رياست
  دكتر محمد رضا روان بد رئيس دانشكده
  مریم روان بد
  دكتر اعظم امینی
  دكتر علی موحد
Collapse   واحد آموزش   واحد آموزش
  -----
  دکتر علی موحد
  دکتر اعظم امینی
  سیده نورا امینی
  زهره طهماسبی
  راضيه اعتمادي پور
Collapse   گروهای آموزشی   گروهای آموزشی
Collapse   گروه علوم پایه   گروه علوم پایه
  آسیب شناسی و تشریح
  ایمنی شناسی و آلرژی
  بیوشیمی
  فارماکولوژی
  فیزیولوژی
  میکروب شناسی
Collapse   علوم بالینی   علوم بالینی
Collapse   گروه اطفال   گروه اطفال
  دکتر سید صالح طبیب
  دکتر عامر یزدانپرست
  دکتر افشین شیرکانی
  دکتر معصومه بلیلا
  دکتر عبدالمجید عمرانی
  دکتر گیسو حاتمی
  دکتر خدیجه قاسمی
Collapse   گروه داخلی   گروه داخلی
  دکتر محمد رضا روان بد
  دکتر اعظم امینی
  گروه جراحی
  گروه زنان
  گروه ارولوژی
  بیهوشی
  گروه پزشکی اجتماعی
  گروه پوست
  گروه رادیولوژی
  گروه روانپزشکی
  گروه چشم
  گروه گوش و حلق و بینی
  گروه قلب
  گروه نرولوژی
Collapse   واحد تحصیلات تکمیلی   واحد تحصیلات تکمیلی
  دکتر اعظم امینی
  محبوبه زنده بودی
Collapse   واحد توسعه آموزش پزشکی(EDO)   واحد توسعه آموزش پزشکی(EDO)
  دکتر سحر الماسي
  عاتکه ترکزاده
  فاطمه محمدی
Collapse   واحد پژوهشی   واحد پژوهشی
  دکتر مجید اسدی
  محبوبه زنده بودی
  حسن صداقت
Collapse   واحد امور عمومی   واحد امور عمومی
  ابراهیم محمد پور
  .....
  آقای زنگنه

تعداد بازدید:   ۳۲۲۵


برگشت>>

< >