آزمون ارتقاء گروه آموزشي پزشكي اجتماعي

1396/8/14 0:0

 رفرنس آزمون هاي ارتقاء و بورد

سال 92         سال 93         فصول Must Learn ماكسي روزنو در آزمون ارتقاء و بورد            منابع آزمون درون بخشی91 - 90

سال 94         منابع آزمون بورد 97 - 96

 آزمون هاي ارتقاء

 سال 91        سال 92           سال 93                                                          

برنامه آزمون درون بخشي ماكسي روزنو

    سال تحصيلي 92-1391

       اسفندماه 91 و فروردین ماه 92             اردیبهشت و خردادماه 92

   سال تحصيلي 93-1392

       آزمون اول آذرماه 92            آزمون دوم اسفندماه 92               آزمون سوم خردادماه 93

 سال تحصيلي 94-1393

       آزمون اول آذرماه 93            آزمون دوم اسفندماه 93               آزمون سوم خردادماه 94


تاریخ بروز رسانی:   27 آبان 1396

تعداد بازدید:   ۱۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >