دروس مرحله کارورزی پزشکی عمومی

1391/3/2 0:0

 

دروس مقطع کار ورزی بالینی( مرحله چهارم پزشکی عمومی)

ردیف
کد درس
نام درس
نوع درس و تعداد واحد ها
جمع واحد
نظری
عملی
کارآموزی
کارورزی
1
2383
کارورزی زنان و زایمان
 
 
 
8
8
2
23801
کارورزی داخلی
 
 
 
8
8
3
2381
کارورزی جراحی
 
 
 
8
8
4
2382
کارورزی اطفال
 
 
 
8
8
5
23858
کارورزی اورژانس
 
 
 
4
4
6
2384
کارورزی بهداشت
 
 
 
4
4
7
23853
کارورزی روان پزشكي
 
 
 
4
4
8
23802
کارورزی داخلی قلب
 
 
 
4
4
9
23855
كارورزي عفوني
 
 
 
4
4

10

2399

کارورزی بیهوشی

 

 

 

4

4

11
2390
پایان نامه
 
6
 
 
6
 
*دروس اختیاری مقطع کار ورزی بالینی( مرحله چهارم پزشکی عمومی)
از دروس ذیل 2درس باید در دوره چهارم انتخاب و گذرانده شود
ردیف
کد درس
نام درس
نوع درس و تعداد واحد ها
جمع واحد
نظری
عملی
کارآموزی
کارورزی
1
23851
کارورزی چشم
 
 
 
4
4
2
23852
کارورزی گوش وحلق و بینی
 
 
 
4
4
3
23854
کارورزی پوست
 
 
 
4
4
4
23856
کارورزی اعصاب
 
 
 
4
4
5
23811
کارورزی جراحی ارتوپدی
 
 
 
4
4
6
23812
كارورزي ارولوژي
 
 
 
4
4
8
 
كارورزي جراحي و مغز و اعصاب
 
 
 
4
4
 


   
تعداد بازدید:   ۳۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >