دروس مقطع فیزیوپاتولوژی(مرحله دوم دکترای پزشکی عمومی)

1391/3/2 0:0

 

 
 
* دروس مقطع فیزیوپاتولوژی(مرحله دوم دکترای پزشکی عمومی)
ردیف
کد درس
نام درس
نوع درس و تعداد واحد ها
جمع واحد
نظری
عملی
کارآموزی
کارورزی
1
2343
فارماکولوژی
4
 
 
 
4
2
23421
پاتولوژی اختصاصی (نظری)
5/4
 
 
 
5/4
3
23422
پاتولوژی اختصاصی (عملی)
 
5/1
 
 
5/1
4
23441
نشانه شناسی (نظری)
5/1
 
 
 
4/1
5
23442
نشانه شناسی(عملی)
 
5/2
 
 
6/2
6
23417
بیماری های روماتیسمی
2
 
 
 
2
7
23414
بیماری های خون
2
 
 
 
2
8
23413
بیماری های غدد داخلی و متابولیسم
2
 
 
 
2
9
23412
بیماری های قلب و عروق
2
 
 
 
2
10
23411
بیماری های گوارش
2
 
 
 
2
11
23415
بیمار یهای ریه
2
 
 
 
2
12
23416
بیماری های کلیه
2
 
 
 
2
13
2345
کار آموزی بهداشت
 
 
 
2
2
از سال 1388 نحوه ارائه دروس فيزيوپاتولوژي به صورت ادغام يافته مي باشد. كه بدين صورت است كه دروس سميولوژي، پاتولوژي و فارماكولوژي مربوط به هر بلاك، با همان بلاك تدريس مي شود.


   
تعداد بازدید:   ۳۲۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >