معاون پژوهشی

1391/3/2 0:0

 

 
 

      دکتر رضا طاهر خانی
       Ph.D ویروس شناسی
      عضو هیئت علمی دانشگاه،استادیار

      آدرس الکترونیک: taherkhanireza2005@yahoo.com

        


   
تعداد بازدید:   ۱۸۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >