رئیس دفتر توسعه آموزش پزشکی( EDO)

1391/3/1 0:0

 

 

دکتر فاطمه فرشاد پور

Ph.D ویروس شناسی

عضو هیئت علمی دانشگا-استادیار

تلفن تماس 077-33320657

آدرس الکترونیک: F.farshadpour@yahoo.com

 

 


   
تعداد بازدید:   ۱۰۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >