معاون آموزشی علوم پايه

1391/2/31 0:0

                      

 دکتر علی موحد
Ph.D بیوشیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه/دانشیار

تلفن تماس:077-33320657

آدرس الکترونیک: amovahed58@gmail.com


   
تعداد بازدید:   ۳۴۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >