ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دكتر ماريا ظهيري  

   دكتر ماريا ظهيري   
سمت: عضو هیات علمی
استادیار گروه بیولوژی و علوم تشریح


Major research interest:
•Stem cell and regenerative medicine
•Molecular Biology of stem Cell
•Marine biotechnology
• Stem Cell Transplantation
•Tracking of stem cell
• tissue engineering
•Clinical Embryology 


   تابلوی اعلانات 

  کمیته دانشجویی سلول های بنیادی و طب باز آفرینشی


تعداد بازدید:   ۱۵

< >