ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر خليل پورخليلي  

   دکتر خليل پورخليلي   
سمت: مدیر گروه فیزیولوژی دریافت فایل رزومه


   تابلوی اعلانات 

  Myfield of research
1- Heart ischemia and reperfusion in isolated and invivo models 2- Ischemic preconditioning 3- Ischemic postconditioning 4- Remote ischemic preconditioning 5- Cardiovascular toxicology of venoms


تعداد بازدید:   ۱۹۲

< >