ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر علي موحد  

   دکتر علي موحد   
سمت: مدیر گروه بیوشیمی
دانشیار بخش بیوشیمی


 دریافت فایل رزومه


   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۹۲

< >