ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.



  دکتر علي موحد  

   دکتر علي موحد   
سمت: مدیر گروه بیوشیمی
دانشیار بخش بیوشیمی


 دریافت فایل رزومه


   تابلوی اعلانات 



تعداد بازدید:   ۱۷۱۹

< >