ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر محمدرضا فرزانه  

   دکتر محمدرضا فرزانه   
سمت: عضو هیئت علمی
متخصص آسیب شناسی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی دریافت فایل رزومه


   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۶

< >