منابع و مراجع درس  قارچ شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی پیوسته)  توسط  دکتر بهرام احمدی  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  قارچ شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی پیوسته)  توسط  دکتر بهرام احمدی  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس نظری قارچ شناسی رشته علوم آزمایشگاهی پیوسته 33/34 kB دانلود
2 طرح درس عملی قارچ شناسی رشته علوم آزمایشگاهی پیوسته 103/00 kB دانلود
3 Superficial fungal infection slides 15/54 MB دانلود
4 Dermatophytosis 12/19 MB دانلود
5 subcutaneous 8/31 MB دانلود
6 Systemic fungal infection 1/29 MB دانلود
7 Mycotoxins 3/17 MB دانلود
1

< >