ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر عبدالرسول انوري پور  

     
سمت: مدیر گروه بیهوشی
فلوشیپ بیهوشی قلب


 دریافت فایل رزومه


   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۲۴۴

< >