ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر زهرا اكبري  

   دکتر زهرا اكبري   

استادیار گروه فیزیولوژی


 دریافت فایل رزومه


   تابلوی اعلانات 

  ساعات مراجعه جهت مشاوره
ساعت 10-8 و 13-12یکشنبه و چهار شنبه دانشکده پزشکی


تعداد بازدید:   ۷۹۷

< >