عاتکه ترکزاده


 

 

سمت: کارشناس توسعه آموزش پزشکی

تحصیلات: کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

شرح وظایف:


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۲


برگشت>>

< >