حسن صداقت


 

 

سمت: کارشناس امور پژوهشی

تحصیلات:کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

شرح وظایف:

1)    چک کردن پژوهشیار در هر روز
2)    ورود اطلاعات پروپوزال های جدید در سامانه پژوهشیار
3)    به روز رسانی اطلاعات طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهشیار
4)    پاسخگو بودن به امور پژوهشی و پایان نامه های تمام اعضاء
5)    هماهنگی جهت برگزاری جلسات و تهیه و تنظیم صورتجلسات پژوهشی دانشکده
6)    انجام مکاتبات و امور پیگیری مربوط به پروپوزال ها
7)    ارائه گزارش از وضعیت طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها
8)    ارسال نامه به مجریان و همکاران طرح ها
9)    مطابقت پایان¬¬نامه با طرح پیشنهادی و مطابقت چارچوب نگارش پایان¬¬نامه با دستورالعمل دانشکده قبل از صدور اجازه دفاع
10)    نظارت بر نصب اطلاعیه ارائه پایان¬نامه حداقل 3 روز قبل ¬از جلسه دفاع توسط دانشجو در تابلو ¬اعلانات پژوهشی و آموزشی
11)    تحویل گرفتن، دسته بندی و بایگانی نامه های اداری، فرم های ارزشیابی و فرم نمرات پایان نامه ها
12)    سایر امور محوله از طرف معاون پژوهشی دانشکده

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۴


برگشت>>

< >