سیده نورا امینی


 

سمت: کارشناس مسئول هماهنگی امور بیمارستان ها

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت آموزش

شرح وظایف:
-
برنامه ريزي دروس هر ترم و هماهنگي با اساتيد
-معرفي به بخش دانشجويان كار آموز و كارورز به صورت ماهانه
-انجام انتخاب واحد به صورت گروهي در زمان نياز
- ثبت دروس هر نيمسال در سيستم جامع آموزش:درس- استاد –زمان و مکان تشکيل کلاس- ظرفيت- اصلاح در صورت لزوم
- ارسال برنامه درسي اساتيد در ابتداي هر ترم
- ارسال برنامه امتحاني اساتيد در پايان هر ترم
- تهيه‌ي ليستهاي حضور و غياب و ارسال به اساتيد در ابتداي هر نيمسال
- اصلاح برنامه گروه در سيستم در موارد لزوم
- مديريت برنامه‌ي آموزشي رشته در زمان حذف و اضافه
- حذف دروس غير معتبر دانشجو
- تأييد حذف و اضافه دانشجو(پس از بررسي درخصوص حداقل و حداکثر مجاز واحدهاي انتخابي)
- ثبت‌نام دانشجويان مهمان در صورت موافقت گروه و وجود ظرفيت
- دريافت ليستهاي حضور و غياب از امور اساتيد جهت حذف اضطراري و اعلام اسامي محرومين هر درس
- اقدامات لازم جهت حذف اضطراري دروس دانشجويان متقاضي مطابق مقررات
- بررسي کلي و اصلاح موارد لازم دروس انتخابي دانشجو در نيمسال و تأييد نهايي آنها در زمان اعلام‌شده در تقويم آموزشي
- تهيه ليست نمرات جهت برگزاري امتحانات (حضور و غياب و اعلام نمره)
- اقدامات لازم جهت جلوگيري از شرکت محرومين هر درس در جلسه امتحاني و ثبت نمره‌ 50/0 در ليست نمرات قبل از برگزاري امتحان
- تهيه فهرست دانشجويان مهمان و اضافه نمودن اسامي آنها در ليست هردرس
- تعيين شماره صندلي هر دانشجو در امتحان و اعلام آن دقايقي قبل از امتحان
- حضور و غياب دانشجويان و نظارت بر حسن اجراي آزمونها مطابق مقررات
- ثبت غيبت دانشجويان غايب در ليست نمره و گرد‌آوري و بسته‌بندي اوراق امتحاني
- دريافت ليست نمره از اساتيد در مهلت مقرر(حداکثر 10 روز پس از برگزاري امتحان)
- بررسي اعتراضات دانشجويان در خصوص نمرات و حفظ سوابق آنها در پرونده دانشجو
- درج نمرات دانشجويان در سيستم جامع و تأييد آنها
- اعلام اسامي دانشجويان مشروط
- صدور و پي‌گيري ارسال اخطاريه دانشجويان مشروط
- صدور گواهي‌نامه‌ها و معرفي‌نامه‌ها
- بررسي کارنامه دانشجويان واصلاح آنها در موارد لزوم
- اعلام رتبه‌ها ي دانشجويان در سال- دوره - نيمسال و . . .
- انجام مکاتبات لازم در خصوص دانشجويان مهمان
- تهيه آمارهاي آموزشي
- بايگاني اسناد و سوابق مربوط به دانشجو
- اطلاع‌رساني‌ موارد شخصي با اخذ امضاء و برنامه‌هاي عمومي به دانشجويان
- اقدامات لازم درخصوص گواهي‌هاي پزشکي (حذف درس يا نيمسال)
- اقدامات لازم درخصوص مرخصي تحصيلي دانشجو
- اقدامات لازم درخصوص دانشجويان انتقالي: پي‌گيري وصول پرونده از مؤسسه مبدأ و تطبيق دروس قبلي مطابق مقررات و اعلام به دانشجو
-استخراج و تهيه فهرست اسامي دانشجويان 1% برترو ساير ليستهاي مربوطه
-شركت در جلسات آموزش دانشكده
- كنترل دروس دانشجويان و بررسي پرونده آنها جهت معرفي به آزمون علوم پايه و پره انترني
- انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري امتحانات علوم پايه و پره انترني
- انجام امور مربوط به فراغت از تحصيل دانشجويان و ارسال مدارك به آموزش كل
-دريافت سوالات امتحاني و چاپ و تكثير سوالات


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۴


برگشت>>

< >