برگزاری آزمون صلاحیت بالینی

24 آبان 1398
آزمون صلاحیت های بالبنی امروز همزمان با دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور درمرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جهت دانشجویان پزشکی سال آخر برگزار شد. کسب گواهی صلاحیت های بالینی جهت شرکت در آزمون پذیرش دستیار الزامی است.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.