برگزاری آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی

19 اسفند 1395

آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی پزشکی و آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی،  ،پنجشنبه 19/12/95 همزمان با سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار گردید.

قبولی در این آزمون مجوز ارتقا به مراحل بعدی در رشته پزشکی و دندانپزشکی می باشد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.