برگزاری کارگاه تهیه محتوای آموزش الکترونیک

1 اسفند 1395

کارگاه آموزشی تهیه محتوای الکترونیک با شرکت اساتید و دستیاران دانشکده پزشکی در سالن کنفرانس بیمارستان شهدای خلیج فارس برگزار گردید.

در این کارگاه روش تهیه فیلم آموزشی کیسهای بالینی با استفاده از نر افزار مربوطه آموزش داده شد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.