دروس ارایه شده توسط  دکتر هاجر جابری  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  بیوشیمی مولکولی سلول(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  بیوشیمی هورمون(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  بیوشیمی دیسیپلین(پزشکی)
پزشکی عمومی ,

< >