دروس ارایه شده توسط  دکتر محمدرضا فرزانه  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  آسیب شناسی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,
  پاتولوژی
هماتولوژی و بانک خون (کارشناسی ارشد) ,
  آسیب شناسی عمومی و اختصاصی (مامائی ناپیوسته)
مامایی (ناپیوسته) ,
  پاتولوژی اختصاصی نظری
پزشکی عمومی ,
  فیزیولوژی (ارشد پرستاری)
پرستاری (ارشد) ,
  پاتولوژی عمومی نظری
پزشکی عمومی ,
  آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی ( علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,
  پاتولوژی عمومی عملی
پزشکی عمومی ,
  پاتوفیزیولوژی
پرستاری (ارشد) ,
  پاتولوژی اختصاصی عملی
پزشکی عمومی ,

< >