دروس ارایه شده توسط  دکتر محمد اميری  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  سیاست گذاری در سلامت
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  تعیین کننده های اجتماعی سلامت
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  سیمای سلامت و جغرافیای بیماریهای ایران
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  مدیریت آکسفورد
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  اصول و راهبردهای پیشگیری و ارتقای سلامت
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  تدریس آکسفورد
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  مدیریت در نظام سلامت
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  اپيدميولوژي (بهداشت 5)
پزشکی عمومی ,
  آینده شناسی در سلامت
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,

< >