دروس ارایه شده توسط  دکتر صمد اكبر زاده  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  بیوشیمی
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,کارشناسی...
  بیوشیمی مولکولی سلول(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  بیوشیمی پزشکی 1 (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,
  بیوشیمی دیسیپلین(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  بیوشیمی
پرستاری ,
  بیوشیمی هورمون(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  بیوشیمی
مامایی ,

< >