ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

پزشکی عمومی

مقطع: دکترای حرفه ای
رشته پزشکی یکی از رشته های تحصیلی علوم پزشکی می باشد که طول مدت تحصیل در این دوره حدود 7 سال بوده و دانشجویان پس از گذراندن کلیه واحد های این رشته، به کسب مدرک پزشکی عمومی نائل می گردند .    فهرست دروس   پزشکی عمومی

  ***** دروس ترم 1 علوم پایه
  پاتولوژی عمومی نظری
  اخلاق پزشکی
  پاتولوژی عمومی عملی
  بهداشت 1
  *****دروس دوره فیزیوپاتولوژی
  بافت شناسي پزشكي نظري
  بیماری های غدد و متابولیسم
  بافت شناسي پزشكي عملي
  بیماری های قلب و عروق
  فیزیک پزشکی نظری
  بیماری های گوارش
  فیزیک پزشکی عملی
  بیماری های روماتیسمی
  بیوشیمی 1
  بیماری های ریه
  فن آوری اطلاعات در پزشکی
  بیماری های خون
  پاتولوژی اختصاصی نظری
  بیماری های کلیه
  ادبیات فارسی (کلیه رشته ها)
  پاتولوژی اختصاصی عملی
  اندیشه اسلامی1(پزشکی)
  سیمیولوزی عملی
  ******دروس ترم2علوم پایه
  فارماکولوژی(پزشکی)
  بیوشیمی2
  *****دروس دوره کارآموزی
  بیوشیمی3(عملی)
  اپيدميولوژي (بهداشت 5)
  آناتومی تنه نظری
  كارآموزي بهداشت و پزشكي اجتماعي
  بهداشت 2
  کار آموزی بیهوشی
  جنین شناسی
  کارآموزی روانپزشکی
  آناتومی تنه عملی
  کارآموزی جراحی
  اصول تغذیه
  بیماری های جراحی 1
  زبان عمومی
  كارآموزي قلب
  ******دروس ترم 3 علوم پایه
  کار آموزی زنان
  بهداشت 3
  کارآموزی اورولوژی
  ایمنی شناسی نظری(پزشکی)
  بیماری های عفونی
  ایمنی شناسی عملی(پزشکی)
  کارآموزی عفونی
  آناتومي سر و گردن نظري
  بیماری های زنان و زایمان
  آناتومي سر و گردن عملي
  بهداشت و پزشکی اجتماعی 4(آمار)
  زبان تخصصی 1
  بيماري هاي جراحي 2
  فیزیولوژی1پزشکی(2313)
  كار آموزي داخلي
  ژنتیک (پزشکی2315)
  كار آموزي كودكان
  اندیشه اسلامی 2(پزشکی)
  بیماری های کودکان
  *****دروس ترم 4 علوم پایه
  ******دروس دروه کارورزی
  آناتومی اندام نظری
  کارورزی بهداشت وپزشکی اجتماعی
  آناتومی اندام عملی
  کارورزی بیهوشی (پزشكي)
  زبان تخصصی 2
  کارورزی روانپزشکی
  فیزیولوژی2پزشکی(23141)
  کارورزی جراحی
  فیزیولوژی3(عملی)پزشکی(23142)
  كارورزي قلب
  انگل شناسی و قارچ شناسی نظریپزشکی(23181)
  کارورزی اورولوژی
  قارچ شناسی و انگل شناسی عملیپزشکی(23182)
  کارورزی عفونی
  *******دروس ترم 5 علوم پایه
  کارورزی زنان و زنان
  روانشناسی
  کارورزی داخلی
  باکتری شناسی
  کارورزی کودکان
  ویروس شناسی(پزشكي)
  کارورزی اورژانس
  میکرو شناسی عملی
  کارورزی قلب
تعداد بازدید:   ۳۳۵۰
< >