ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.قارچ شناسي(4126)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس تئوری قارچ شناسی کارشناسی ارشد میکروب، ترم 1 سال تحصیلی 1395 دکتر بهرام احمدی 33/36 kB دانلود
2 طرح درس آزمایشگاه قارچ شناسی کارشناسی ارشد میکروب، ترم 1 سال تحصیلی 1395 دکتر بهرام احمدی 96/50 kB دانلود
1
      
< >