ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آمار حیاتی(4108)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
پیشنیاز :ندارد  تعداد بازدید:   ۸۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس آمار حیاتی ارشد میکروب دکتر رحيم طهماسبي 191/72 kB دانلود
2 آمار حیاتی دکتر رحيم طهماسبي 576/17 kB دانلود
1
      
< >