ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بیولوژی سلولی ملکولی اوکاریوت ها و پروکاریوت ها(4109)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱۵۴


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Brock biology of microorganisms / Michael T. Madigan and et al., 13th ed دکتر فاطمه فرشادپور ----
2 Molecular Cell Biology, Harvey Lodish, et al., 6th ed دکتر فاطمه فرشادپور ----
3 Zinssor Microbiology, Wolfgang K. foklik, D.Phil. دکتر فاطمه فرشادپور ----
1
      
< >