ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.روش تحقيق در علوم پزشكي(4106)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۷۰۶۷


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر نیلوفر معتمد 30.40 kB دانلود
2 برنامه زمانبندي دکتر نیلوفر معتمد 19.67 kB دانلود
3 مباني تحقيق، انتخاب موضوع، نوشتن عنوان دکتر نیلوفر معتمد 1.36 MB دانلود
4 بيان مسئله دکتر نیلوفر معتمد 1.29 MB دانلود
5 بررسي متون(1) دکتر نیلوفر معتمد 1.37 MB دانلود
6 اهداف، فرضيات، سوالات، متغيرها دکتر نیلوفر معتمد 1.42 MB دانلود
7 مطالعات توصيفي دکتر نیلوفر معتمد 323.00 kB دانلود
8 مطالعات مورد شاهدي دکتر نیلوفر معتمد 2.14 MB دانلود
9 مطالعات همگروهي دکتر نیلوفر معتمد 1.77 MB دانلود
10 مطالعات كارآزمائي باليني دکتر نیلوفر معتمد 184.00 kB دانلود
11 روشهاي گردآوري داده ها دکتر نیلوفر معتمد 62.15 kB دانلود
12 پرسشنامه دکتر نیلوفر معتمد 401.00 kB دانلود
13 روشهاي نمونه گيري دکتر نیلوفر معتمد 2.19 MB دانلود
14 روش اجراي تحقيق دکتر نیلوفر معتمد 69.46 kB دانلود
15 اخلاق در پژوهش 1 دکتر نیلوفر معتمد 760.68 kB دانلود
16 اخلاق در پژوهش 2 دکتر نیلوفر معتمد 988.50 kB دانلود
17 گزارش تحقیق و مقاله نویسی دکتر نیلوفر معتمد 807.50 kB دانلود
1
      
< >