ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.کارورزی پزشکی اجتماعی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 4
 تعداد بازدید:   ۳۹


فهرست منابع آموزشی درس  

1 2
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح دوره و طرح درس دکتر نیلوفر معتمد 238/25 kB دانلود
2 پزشک خانواده دکتر كامران ميرزائي 5/76 MB دانلود
3 مدیریت خامع کیفیتTQM دکتر كامران ميرزائي 5/38 MB دانلود
4 HSR دکتر كامران ميرزائي 180/00 kB دانلود
5 فرم گزارش دهی آموزش سلامت دکتر كامران ميرزائي 11/94 kB دانلود
6 مراقبت های ادغام یافته مادران دکتر كامران ميرزائي 10/32 MB دانلود
7 طرح درس دکتر سودابه محمدی 91/50 kB دانلود
8 فرم گزارش دهی آموزش بهداشت دکتر كامران ميرزائي 11/94 kB دانلود
9 کنترل اپیدمی دکتر سودابه محمدی 226/93 kB دانلود
10 غربالگری دکتر سودابه محمدی 365/10 kB دانلود
11 ارزیابی و کاهش خطر بیماری‌های قلبی عروقی دکتر سودابه محمدی 2/17 MB دانلود
12 اصول نسخه‌نویسی دکتر سودابه محمدی 568/78 kB دانلود
13 عدالت در سلامت دکتر سودابه محمدی 196/53 kB دانلود
14 بیمه دکتر سودابه محمدی 1/19 MB دانلود
15 طرح درس سال 97 دکتر سودابه محمدی 96/50 kB دانلود
16 طرح درس سال 98 دکتر سودابه محمدی 104/50 kB دانلود
17 طرح دوره سال 98 دکتر سودابه محمدی 22/78 kB دانلود
18 بوکلت سالمندان- دیابت دکتر سودابه محمدی 103/09 kB دانلود
19 دیابت در سالمندان دکتر سودابه محمدی 766/03 kB دانلود
20 اختلالات شناختی دکتر سودابه محمدی 76/47 kB دانلود
21 بی‌اختیاری ادرار دکتر سودابه محمدی 380/96 kB دانلود
22 حمایت از مراقبین دکتر سودابه محمدی 492/25 kB دانلود
23 غربالگری سرطان پستان و دهانه رحم بر اساس دستورالعمل ایراپن دکتر سودابه محمدی 321/88 kB دانلود
24 فشارخون در سالمندان دکتر كامران ميرزائي 1/20 MB دانلود
25 افسردگی سالمندی دکتر كامران ميرزائي 400/38 kB دانلود
26 سقوط و عدم تعادل در سالمندی دکتر كامران ميرزائي 779/20 kB دانلود
27 راهنمای بالینی پزشک خانواده دکتر بتول امیری 39/62 MB دانلود
28 حمایت طلبی فرد محور دکتر بتول امیری 13/66 MB دانلود
29 ایراپن دکتر سودابه محمدی 2/34 MB دانلود
30 فرم مديريت بيمار دکتر نیلوفر معتمد 32/00 kB دانلود
1 2
      
< >