ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.***** دروس ترم 1 علوم پایه


مقطع علوم پایه اولین دوره آموزشی رشته پزشکی است که در آن دانشجویان حدود 94 واحد درسی را می گذرانند.  
دروس پایه و اختصاصی مقطع علوم پایه (مرحله اول دکترای پزشکی عمومی)
 

ردیف
کد رایانه ای
نام درس
نوع درس و تعداد واحد ها
جمع واحد
پیشنیاز
نظری
عملی
کارآموزی
کارورزی
کد رایانه ای
نام درس
1
23001
فیزیک پزشکی نظری
8/1
 
 
 
8/1
 
 
2
23002
فیزیک پزشکی عملی
 
2/0
 
 
2/0
 
 
3
23013
بیوشیمی 1
2
 
 
 
2
 
 
4
23012
بیوشیمی2
3
 
 
 
3
23013
بیوشیمی1
5
23014
بیوشیمی3
 
1
 
 
1
 
 
6
23021
آناتومی اندام نظری
5/1
 
 
 
5/1
 
 
7
23022
آناتومی اندام عملی
 
5/1
 
 
5/1
 
 
8
23031
آناتومی تنه نظری
5/2
 
 
 
5/2
 
 
9
23032
آناتومی تنه عملی
 
5/1
 
 
5/1
 
 
10
23041
آناتومی سر و گردن نظری
2
 
 
 
2
 
 
11
23042
آناتومی سر و گردن عملی
 
1
 
 
1
 
 
12
2305
روانشناسی
2
 
 
 
2
 
 
13
2306
بهداشت1
2
 
 
 
2
 
 
14
2307
بهداشت2
2
 
 
 
2
2306
بهداشت1
15
2308
بهداشت3
2
 
 
 
2
2306
بهداشت1
16
2309
زبان تخصصی 1
3
 
 
 
3
20
زبان عمومی
17
2310
زبان تخصصی 2
3
 
 
 
3
2309
زبان تخصصی1
18
2311
اصول کلی تغذیه
2
 
 
 
2
23013
بیوشیمی1
19
23121
بافت شناسی نظری
3
 
 
 
3
 
 
20
23122
بافت شناسی عملی
 
1
 
 
1
 
 
21
2313
فیزیولوژی 1
4
 
 
 
4
23013
23121
23031
بیوشیمی-بافت-آناتومی تنه
22
23141
فیزیولوژی2
4
 
 
 
4
2313
23041
فیزیولوژی1 -آناتومی سروگردن
23
23142
فیزیولوژی3
 
1
 
 
1
 
 
24
2315
ژنتیک
2
 
 
 
2
23013
23121
 
بیوشیمی-بافت
25
23171
ایمنی شناسی نظری
5/2
 
 
 
5/2
2313
فیزیولوژی1
 
23172
ایمنی شناسی عملی
 
5/0
 
 
5/0
 
 
26
23181
انگل و قارچ نظری
5/2
 
 
 
5/2
23171
ایمنی شناسی
27
23182
انگل و قارچ عملی
 
5/1
 
 
5/1
 
 
28
23191
پاتولوژی عمومی (نظری)
5/3
 
 
 
5/3
23161
23171
میکروب-ایمنی
29
23192
پاتولوژی عمومی (عملی)
 
5/1
 
 
5/1
 
 
30
2320
جنین شناسی
2
 
 
 
2
23121
بافت شناسی
31
23161
باکتری شناسی
5/2
 
 
 
5/2
23141
فیزیولوژی2
32
23162
ویروس شناسی
1
 
 
 
1
23141
فیزیولوژی2
33
23163
میکروب و ویروس عملی
 
5/1
 
 
5/1
 
 
34 232
فن آوری اطلاعات در پزشکی
1
1
 
 
2
   

 
 

 
*دروس عمومی مقطع علوم پایه (مرحله اول دکترای پزشکی عمومی)
 
ردیف
کد
رایانه ای
نام درس
نوع درس و تعداد واحد ها
جمع واحد
پیشنیاز
نظری
عملی
کارآموزی
کارورزی
کد رایانه ای
نام درس
1
11
معارف اسلامی1
2
 
 
 
2
 
 
2
12
معارف اسلامی2
2
 
 
 
2
11
معارف 1
3
13
انقلاب اسلامی و ریشه ها
2
 
 
 
2
 
 
4
14
تاریخ اسلام
2
 
 
 
2
 
 
5
15
متون اسلامی
2
 
 
 
2
 
 
6
16
اخلاق و تربیت اسلامی
2
 
 
 
2
 
 
7
17
فارسی عمومی
3
 
 
 
3
 
 
8
20
زبان عمومی
3
 
 
 
3
 
 
9
27
تربیت بدنی1
 
1
 
 
1
 
 
10
28
تربیت بدنی2
 
1
 
 
1
 
تربیت بدنی 1 
 11
 
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
 
 
 
 
 
12
   
2
 
 
 
 
 
 
 تعداد بازدید:   ۵۶۹


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1
      
< >