ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.قارچ شناسی و انگل شناسی عملیپزشکی(23182)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1/5
 تعداد بازدید:   ۱۱۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس انگل شناسي و قارچ شناسي عملی (مبحث انگل شناسی) دكتر محمد راياني 228/28 kB دانلود
2 طرح درس عملی انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی دکتر بهرام احمدی 68/50 kB دانلود
1
      
< >