ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فیزیولوژی3(عملی)پزشکی(23142)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۶۰


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 نمرات آزمایشگاه فیزیولوژی دانشجویان پزشکی ورودی 93 دکتر مهدي صادقي 12/21 kB دانلود
1
      
< >