ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آناتومي سر و گردن نظري

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
پیشنیاز: ندارد  تعداد بازدید:   ۳۶۵


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 The Nervous System 1 دکتر سحر الماسی ترک 5/03 MB دانلود
2 The Nervous System 2 دکتر سحر الماسی ترک 4/49 MB دانلود
3 The Nervous System 3 دکتر سحر الماسی ترک 3/63 MB دانلود
4 The Nervous System 4 دکتر سحر الماسی ترک 3/19 MB دانلود
1
      
< >