ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بهداشت 3

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
پیشنیاز:بهداشت1  تعداد بازدید:   ۳۲۸


فهرست منابع آموزشی درس  

1 2
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه زمانبندی ورودی 1395 دکتر نیلوفر معتمد 29/56 kB دانلود
2 صفحات کتاب جامع بهداشت عمومی- جلد سوم- ورودی 95 دکتر نیلوفر معتمد 38/99 kB دانلود
3 مقدمه بهداشت خانواده دکتر نیلوفر معتمد 1/09 MB دانلود
4 كليات جمعيت شناسي و گذر جمعیتی دکتر نیلوفر معتمد 1/25 MB دانلود
5 سرشماري 90 دکتر نیلوفر معتمد 2/28 MB دانلود
6 شاخصهاي باروري، مرگ و مير و مهاجرت دکتر نیلوفر معتمد 186/50 kB دانلود
7 تئوريها و انديشه هاي جمعيتي دکتر نیلوفر معتمد 83/86 kB دانلود
8 ساختار جمعیت دکتر نیلوفر معتمد 728/36 kB دانلود
9 سياستهاي جمعيتي دکتر نیلوفر معتمد 155/00 kB دانلود
10 Iran health profile-WHO دکتر نیلوفر معتمد 548/05 kB دانلود
11 Iran MMR UNFPA دکتر نیلوفر معتمد 40/08 kB دانلود
12 مراقبت پيش از ازدواج 1 دکتر نیلوفر معتمد 1/77 MB دانلود
13 مراقبت پيش از ازدواج 2- مشاوره تالاسمي دکتر نیلوفر معتمد 872/50 kB دانلود
14 مراقبت پيش از بارداري 1 دکتر نیلوفر معتمد 221/50 kB دانلود
15 جدول مراقبت پیش، حین و پس از بارداری دکتر نیلوفر معتمد 11/23 kB دانلود
16 فرم مراقبت پيش از بارداري دکتر نیلوفر معتمد 228/19 kB دانلود
17 مراقبتهاي دوران بارداري 1 دکتر نیلوفر معتمد 786/00 kB دانلود
18 دستورالعمل کشوری غربالگری دیابت در بارداری دکتر نیلوفر معتمد 122/74 kB دانلود
19 وزن گيري در دوران بارداري-1392 دکتر نیلوفر معتمد 8/06 MB دانلود
20 مراقبتهاي دوران بارداري 2 دکتر نیلوفر معتمد 1/14 MB دانلود
21 دستورالعمل کشوری مراقبت های پیش از بارداری 95 دکتر نیلوفر معتمد 484/36 kB دانلود
22 مراقبت حين و پس از زايمان 1 دکتر نیلوفر معتمد 5/25 MB دانلود
23 مراقبت حين و پس از زايمان 2 دکتر نیلوفر معتمد 1/14 MB دانلود
24 تغذيه با شيرمادر دکتر نیلوفر معتمد 2/40 MB دانلود
25 تغذيه با شيرخشك دکتر نیلوفر معتمد 975/55 kB دانلود
26 تغذيه تكميلي دکتر نیلوفر معتمد 9/16 MB دانلود
27 مراقبتهاي دوره نوزادي دکتر نیلوفر معتمد 2/06 MB دانلود
28 رشد و تکامل دکتر نیلوفر معتمد 6/31 MB دانلود
29 فرمهاي مراقبت و منحني رشد دکتر نیلوفر معتمد 12/47 MB دانلود
30 منحني رشد WHO دکتر نیلوفر معتمد 422/72 kB دانلود
1 2
      
< >