ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.كارآموزي بهداشت و پزشكي اجتماعي

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۷۶۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1 2
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح دوره دکتر نیلوفر معتمد 72/00 kB دانلود
2 آموزش اصول سلامت دکتر كامران ميرزائي 7/59 MB دانلود
3 آموزش نگارش طرح پژوهشی دکتر كامران ميرزائي 7/15 MB دانلود
4 شبکه بهداشتی درمانی دکتر سودابه محمدی 1/56 MB دانلود
5 شبکه بهداشتی درمانی دکتر سودابه محمدی 2/11 MB دانلود
6 سلامت دهان و دندان دکتر كامران ميرزائي 865/04 kB دانلود
7 بهداشت روان در نظام سلامت دکتر كامران ميرزائي 628/49 kB دانلود
8 سطوح ساختاری نظام شبکه دکتر كامران ميرزائي 1/49 MB دانلود
9 بهداشت محیط مراکز دکتر سودابه محمدی 159/14 kB دانلود
10 زیج حیاتی دکتر سودابه محمدی 1/81 MB دانلود
11 ایمن‌سازی دکتر سودابه محمدی 1/91 MB دانلود
12 بوکلت مدارس ویژه پزشک دکتر سودابه محمدی 1/40 MB دانلود
13 بوکلت مادران دکتر سودابه محمدی 4/49 MB دانلود
14 طرح دوره کارآموزی بهداشت و پزشکی اجتماعی دکتر سودابه محمدی 21/28 kB دانلود
15 طرح درس کارآموزی سال 97 دکتر سودابه محمدی 86/50 kB دانلود
16 مراقبت مادران دکتر سودابه محمدی 209/33 kB دانلود
17 طرح دوره کارآموزی دکتر میرزایی دکتر كامران ميرزائي 72/00 kB دانلود
18 بهداشت دهان و دندان دکتر میرزایی دکتر كامران ميرزائي 818/22 kB دانلود
19 سطوح ساختاری نظام شبکه دکتر میرزایی دکتر كامران ميرزائي 1/90 MB دانلود
20 اصول PHC دکتر میرزایی دکتر كامران ميرزائي 8/48 MB دانلود
21 طرح درس دوره کارآموزی دکتر میرزایی دکتر كامران ميرزائي 87/00 kB دانلود
22 طرح دوره کارآموزی دکتر كامران ميرزائي 20/26 kB دانلود
23 دستورالعمل جدید واکسیناسیون هاری دکتر سودابه محمدی 1/70 MB دانلود
24 دستورالعمل كشوري تنظيم خانواده دکتر نیلوفر معتمد 20/14 MB دانلود
25 برنامه كشوري ثبت مرگ و گواهي فوت دکتر نیلوفر معتمد 555/50 kB دانلود
26 رشد و تكامل دکتر نیلوفر معتمد 5/14 MB دانلود
27 كودك سالم (قدیم-ویرایش 1387) دکتر نیلوفر معتمد 914/28 kB دانلود
28 سوانح و حوادث دکتر نیلوفر معتمد 329/70 kB دانلود
29 فرمهاي كودك سالم دکتر نیلوفر معتمد 12/47 MB دانلود
30 كارت رشد دکتر نیلوفر معتمد 858/41 kB دانلود
1 2
      
< >