معاون پژوهشی

1391/3/2 0:0

 

  

      دکتر مجيد اسدي
       متخصص پزشكي هسته اي 
      عضو هیئت علمی دانشگاه، استاد تمام

      آدرس الکترونیک: 

         asadi@bpums.ac.ir


   
تعداد بازدید:   ۸۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >