برنامه آموزشی ایمنی شناسی

1394/11/28 0:0

 برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری کلاس مهر 1398(پزشکی)

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی کلاس مهر 1398 (پزشکی)

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری کلاس مهر 1398 (پرستاری)

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری کلاس مهر1398 (تغذیه)

   برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری کلاس مهر 1398(مامایی)

      برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری کلاس ب مهر 97(پزشکی)

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی مهر97(پزشکی)   

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری بهمن95(دندانپزشکی)                              

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی بهمن95(دندانپزشکی)

 برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری سایر رشته ها:

      -علوم آزمایشگاهی پیوسته      -علوم آزمایشگاهی ناپیوسته            تغذیه   

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی سایر رشته ها:

      -علوم آزمایشگاهی پیوسته      -علوم آزمایشگاهی ناپیوسته           -تغذیه 


تاریخ بروز رسانی:   7 مهر 1398

تعداد بازدید:   ۹

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >