برنامه آموزشی ایمنی شناسی

1394/11/28 0:0

 

   برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری کلاس الف مهر97(پزشکی)

      برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری کلاس ب مهر 97(پزشکی)

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی مهر97(پزشکی)   

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری بهمن95(دندانپزشکی)                              

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی بهمن95(دندانپزشکی)

 برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری سایر رشته ها:

      -علوم آزمایشگاهی پیوسته      -علوم آزمایشگاهی ناپیوسته            تغذیه   

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی سایر رشته ها:

      -علوم آزمایشگاهی پیوسته      -علوم آزمایشگاهی ناپیوسته           -تغذیه 


تاریخ بروز رسانی:   28 مهر 1397

تعداد بازدید:   ۱۳۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >