برنامه آموزشی ایمنی شناسی

1394/11/28 0:0

 برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری کلاس مهر 1398(پزشکی)

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی کلاس مهر 1398 (پزشکی)

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری کلاس مهر 1398 (پرستاری)

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری کلاس مهر1398 (تغذیه)

   برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری کلاس مهر 1398(مامایی)

      برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری کلاس ب مهر 97(پزشکی)

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی مهر97(پزشکی)   

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری بهمن98 (دندانپزشکی ورودی 97)                              

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری بهمن98  (دندانپزشکی ورودی 98)

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی بهمن98  (دندانپزشکی ورودی 97 و 98)

 برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری سایر رشته ها:

      -علوم آزمایشگاهی پیوسته      -علوم آزمایشگاهی ناپیوسته            تغذیه   

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی سایر رشته ها:

      -علوم آزمایشگاهی پیوسته      -علوم آزمایشگاهی ناپیوسته           -تغذیه 

کلمات کلیدی:
برنامه     آموزشی     ایمنی.شناسی    

تاریخ بروز رسانی:   30 بهمن 1398

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >