طرح درس ایمنی‌شناسی

1394/11/28 0:0

 

طرح درس ایمنی شناسی نظری مهر96 (پزشکی)  

طرح درس ایمنی شناسی عملی مهر96 (پزشکی)   

طرح درس ایمنی شناسی نظری بهمن 95(دندانپزشکی)       

طرح درس ایمنی شناسی عملی بهمن95 (دندانپزشکی)     

 طرح درس ایمنی شناسی نظری سایر رشته ها:

        -علوم آزمایشگاهی پیوسته     -علوم آزمایشگاهی ناپیوسته     -پرستاری      - مامایی     -بهداشت         -ارشد هماتولوژی

  طرح درس ایمنی شناسی عملی سایر رشته ها:

        -علوم آزمایشگاهی پیوسته     -علوم آزمایشگاهی ناپیوسته     -پرستاری      - مامایی     -بهداشت

 


   
تعداد بازدید:   ۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >