طرح درس ایمنی‌شناسی

1394/11/28 0:0

 

طرح درس ایمنی شناسی نظری مهر96 (پزشکی)  

طرح درس ایمنی شناسی عملی مهر96 (پزشکی)   

طرح درس ایمنی شناسی نظری بهمن 97(دندانپزشکی)               برنامه کلاسی  ایمنی شناسی نظری بهمن 97 (دندان پزشکی)

طرح درس ایمنی شناسی عملی بهمن97 (دندانپزشکی)              برنامه کلاسی ایمنی شناسی عملی بهمن 97 (دندان پزشکی )

 طرح درس ایمنی شناسی نظری سایر رشته ها:

        -علوم آزمایشگاهی پیوسته            -علوم آزمایشگاهی ناپیوسته     -پرستاری      - مامایی     -بهداشت         -ارشد هماتولوژی            هوشبری                اتاق عمل ناپیوسته


برنامه کلاسی :

علوم آزمایشگاهی پیوسته                  ارشد هماتولوژی            هوشبری                اتاق عمل ناپیوسته

  طرح درس ایمنی شناسی عملی سایر رشته ها:

        -علوم آزمایشگاهی پیوسته     -علوم آزمایشگاهی ناپیوسته     -پرستاری      - مامایی          - ارشد هماتولوژی           - اتاق عمل ناپیوسته

 برنامه کلاسی :

علوم آزمایشگاهی پیوسته               ارشد هماتولوژی


تاریخ بروز رسانی:   4 اسفند 1397

تعداد بازدید:   ۱۶۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >